Posted on

Download Ikiaikainen Tie: Jota Jo Alkuseurakunta Kulki (Finnish by M. James Jordan PDF

By M. James Jordan

James Jordan kuvaa kirjassaan sitä, mikä kristillisyydessä on mennyt vikaan. Moni palaa loppuun palvelutyössään tai uskonvaelluksessaan. Onko mahdollista, että evankeliumina on kerrottu sellaista, mikä onkin sen vastakohta?
Jordan kuvaa evankeliumin aitona ilosanomana. Kun Jumalan rakkauden todellisuus läpäisee kristikunnan, avautuu aivan erilainen näkökulma kristilliseen uskoon. Se tuo mukanaan valtavan vapauden, joka kuului olennaisena osana apostolien ja alkuseurakunnan julistamaan evankeliumiin.

Show description

Read Online or Download Ikiaikainen Tie: Jota Jo Alkuseurakunta Kulki (Finnish Edition) PDF

Best finnish ebooks books

Tuomo sedän tupa (Finnish Edition)

HardPress vintage Books sequence

Solfeggio I: virtual.lumo.org (Finnish Edition)

Many scholars locate track thought and ear-training tough. in the course of the Nineteen Nineties, in reference to my licentiate thesis "Solfège within the laptop school room" (2000), I initiated a examine venture which serious about studying results in middle-grade and higher-level periods, and commenced to increase a CAI approach for educating and studying track concept and ear-training.

Koristemallit (Finnish Edition)

Perinteisten koristeiden mallisto jossa inspiraation lähteenä on toiminut vanhat kirjontatyöt, pohjanmaan koristemaalaus ja vanhojen esineiden koristemaalaukset. Vaikutteita malleihin on saatu niin Pohjanmaan kukkamaalauksista, suomalaisista kirjontaöistä, kuin unkarilaisista ja slaavilaisista kirjontatöistäkin.

Additional resources for Ikiaikainen Tie: Jota Jo Alkuseurakunta Kulki (Finnish Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.46 of 5 – based on 20 votes